97 flag na 97 lat niepodległości

97 flag na 97 lat niepodległości

Dzień niepodległości w Gminie Adamów obchodzony był w sposób bardzo uroczysty. O godzinie 10.00 w miejscowym kościele została odprawiona Msza Święta po której uczestnicy wzięli udział w „ADAMOWSKIM MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI”. Podczas uroczystości przy miejscowych pomnikach i tablicach: upamiętniających bohaterów walk o niepodległość z Gminy Adamów w latach 1918-21, tzw. Pomniku Katyńskim, Pomniku Ofiar II Wojny Światowej i terenu Gminy, i Krzyżu ufundowanym w 1938 r. w 20- lecie niepodległości, zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Właśnie w tym ostatnim miejscu członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Adamów rozdali 97 flag biało- czerwonych ufundowanych przez wójta Sławomira Skwarka. Przekaz gospodarza gminy był jasny te flagi winny zawisnąć na domach. Trzeba przyznać, że liczba udekorowanych w święta państwowe domów systematycznie rośnie, a ulica generała Kleeberga- centralna ulica Adamowa, od pewnego czasu przybiera barwy biało- czerwone i barwy gminne.