Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Chwała bohaterom – powstanie styczniowe

Dziś mija 153 rocznica wybuchu powstania styczniowego – jednego z największych zrywów niepodległościowych Polaków. Walki powstańcze przybrały charakter masowy i objęły wszystkie warstwy społeczne. Również na terenie naszej gminy znajdują się miejsca, pamiętające bohaterów tamtych dni. W Lesie Gułowskim na Kobylczyku znajduje się mogiła Antoniego Trzastkowskiego i jego 14 podkomendnych, poległych w potyczce 21 lutego 1863 r. W tym samym kompleksie leśnym znajduje się Droga Unitów Podlaskich, którą uciekali do klasztoru w Woli Gułowskiej przed represjami carskimi, będącymi konsekwencją właśnie powstania styczniowego. Ucierpieli również sami karmelici, gdyż za pomoc okazaną powstańcom zostali z Woli Gułowskiej usunięci i powrócili tu dopiero w wolnej Polsce w roku 1924 r.

Powstanie styczniowe ma szczególne miejsce w historii naszego narodu, jak powiedział Józef Piłsudski : „..wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 r. istniała, a polegała ona na jedynym może w dziejach naszych rządzie, który, nieznany z imienia, był tak szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i u wszystkich narodów.”

Pamiętajmy w tym dniu o powstańcach, bez których nie byłoby dziś wolnej Polski!